วิธีการสมัครบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ BBL

ขั้นตอนการสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 1. เริ่มทำการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ ท่านสามารถสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ทุกวัน ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 22.00 น. เพียงมีบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ของธนาคารกรุงเทพ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้   – สอดบัตรแล้วกดรหัสบัตรของท่าน เลือก ‘ภาษาไทย’ จากนั้น เลือกเมนู ‘สมัครใช้บริการ’ จากหน้าจอเมนูหลักซึ่งจะปรากฎขึ้นเป็นหน้าแรก   – เลือก ‘บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง’   – ระบบจะแสดงหน้ายืนยันความประสงค์ในการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง กรุณาเลือก ‘ตกลง’ เพื่อดำเนินการต่อ   – โปรดกำหนด ‘รหัสลับแรกเข้า (PIN)’ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งแรก โดยระบบจะขอให้ท่านยืนยัน รหัสลับแรกเข้า สองครั้ง เพราะจะต้องนำไปกรอกในขั้นตอนที่ 2 ตอนเข้าหน้าเว็บ i-Banking   – ระบุ ‘หมายเลขโทรศัพท์มือถือ’ ของท่าน โดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวจะเป็นช่องทางที่ธนาคารจัดส่ง ‘รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password – OTP)’ ให้ท่านใช้ยืนยันเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่สามารถ ดำเนินการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งต่อจนเสร็จสมบูรณ์ได้ – ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง ก่อนเลือก ‘ถูกต้อง’ เพื่อดำเนินการต่อ   – เมื่อท่านทำรายการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อมทั้ง พิมพ์ใบบันทึกรายการ (ATM Slip) ที่ระบุ ‘รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID)’ ซึ่งระบบกำหนดให้ท่านสำหรับการเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง คู่กับ ‘รหัสลับแรกเข้า (PIN)’ ที่ท่านเป็นผู้กำหนดเอง   – ‘รหัสลับแรกเข้า (PIN)’ มีอายุการใช้งานภายใน 3 วันนับถัดจากวันที่ท่านสมัครบริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ดังนั้น โปรดเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านทางเว็บไซต์ภายใน 3 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นหากต้องเริ่มทำขั้นตอนการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มใหม่ทั้งหมด   2. เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ครั้งแรก เพื่อให้การสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เสร็จสมบูรณ์      หลังจากผ่านขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็มแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ https://ibanking.bangkokbank.com/SignOn.aspx เพื่อทำรายการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งให้เสร็จสมบูรณ์ได้ง่ายๆ ด้วยขั้นตอน ดังนี้   – ระบุ ‘รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID)’ และ ‘รหัสลับแรกเข้า (PIN)’ (รหัสประจำตัวลูกค้าจะปรากฎอยู่ในใบบันทึกรายการหรือเอทีเอ็ม สลิป (ATM Slip) และรหัสลับแรกเข้า คือ ตัวเลขที่ท่านกำหนดขึ้นเอง ขณะทำการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็ม)   – ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ คลิกทำเครื่องหมาย เพื่อแสดงว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว แล้ว จากนั้น คลิก ‘ยอมรับ’ เพื่อเข้าสู่ระบบในขั้นตอนต่อไป   – ระบบจะส่ง ‘รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password – OTP)’ ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่เครื่อง เอทีเอ็ม กรุณาระบุ OTP ที่ท่านได้รับ และระบุ ‘หมายเลขบัตรประชาชน’ เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้น คลิก ‘ยืนยัน’ เพื่อดำเนินการต่อ (กรณีผู้สมัครเป็น ชาวไทย) หรือระบุ OTP ที่ท่านได้รับ และเลือก ‘วันเดือนปีเกิด’ ของท่านเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้น คลิก ‘ยืนยัน’ เพื่อดำเนินการต่อ (กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ)   – ระบุ ‘อีเมลแอดเดรส’ ของท่าน และกำหนด ‘รหัสลับส่วนตัว (Password)’ ใหม่ สำหรับใช้ในการเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งต่อๆ ไป […]

มหาเฮง ร่ำรวยมาก

05/07/2019

หน้าแรก

ฝาก

ถอน

สมัคร

โปรโมชั่น