ในสายตาเยาวชนการพนันคืออะไร

 

ในสายตาเยาวชนการพนันคืออะไร

 

   

     ถึงแม้ว่าสังคมจะมีเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงการพนันเป็นสิ่งไม่ดี คาสิโนออนไลน์ และเป็นสิ่งที่เลวร้าย แต่ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา การพนันได้เติบโตและขยายตัวในวงกว้างที่มากขึ้น แทรกซึมในชีวิตประจำวัน ในทุกๆมุมของสังคมในทุกวันนี้ ผู้คนสามารถเข้าถึงการพนันได้ง่ายๆ แม้กระทั่งอยู่ในที่สาธารณะ 

 

ทัศนะคติและความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการพนัน 

    • การพนันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความทันสมัย

    • สร้างรายได้ 

    • การใช้การพนันเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ

    • ภาครัฐมักมีส่วนพัวพันกับการพนัน

 

      ในกลุ่มคนที่เลือกเล่นการพนันมักจะอ้างตัวเองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว คาสิโนออนไลน์  เล่นแล้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร แต่ลืมไปว่าการพนันไม่ได้เล่นแค่ผู้ใหญ่ แต่ยังมีเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงมาก คือ เด็กมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สามารถเข้าเล่นพนันโดยใช้เงินของผู้ปกครอง แต่หากเล่นเสียก็จะเกิดการเป็นหนี้นอกระบบ การขายบริการทางเพศเพื่อแลกเงิน โดยไม่กลัวสิ่งที่จะตามมา

 

     เมื่อการพนันเข้าถึงชุมชน คาสิโนออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็น บ่อน โต๊ะบอล ตู้พนันออนไลน์ กลับกลายเป็นช่องทางการหารายได้ในชุมชน ไม่เว้นแต่เยาวชน ชุมชนเตาปูนหรือดอนเมือง และคนในชุมชนมองว่าการเข้าเล่นพนันในบ่อนของนักพนันในพื้นที่ทำให้พวกเขามีรายได้ และมีการพึ่งพาอาศัยระหว่างคนในชุมชนกับคนในบ่อน จึงไม่แปลกเลยว่าคนในชุมชนจะมองว่าการพนันนั้นเป็นเรื่องปกติ 

การเข้าสู่การพนันออนไลน์ได้ถูกแทรกในชีวิตประจำวัน 

 

    ในเรื่องเศรษฐกิจเยาวชนส่วนใหญ่จะมองว่า การพนันเป็นกิจกรรมในการหารายได้ โดยไม่ต้องทำงาน และพบว่าเยาวชนไม่น้อยที่มีเงินใช้ไม่พอเนื่องจากสุรุ่ยสุร่าย มักจะพึ่งพาการการพนันทุกรูปแบบเป็นทางเลือกหนึ่งในการหมุนเวียนหารายได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินในครอบครัว ในมุมมองเยาวชนถ้าเลือกเล่นอย่างถูกวิธีในเกมการพนัน หรือเลือกเล่นเพื่อเป็นกิจกรรมยามว่างเท่านั้นก็เป็นการฝึกทักษะสมาธิได้