วิธีการสมัครบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ BBL

ขั้นตอนการสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

1. เริ่มทำการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ

ท่านสามารถสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ทุกวัน ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 22.00 น. เพียงมีบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ของธนาคารกรุงเทพ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 

สารบัญ

– สอดบัตรแล้วกดรหัสบัตรของท่าน เลือก ‘ภาษาไทย’ จากนั้น เลือกเมนู ‘สมัครใช้บริการ’ จากหน้าจอเมนูหลักซึ่งจะปรากฎขึ้นเป็นหน้าแรก

 

– เลือก ‘บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง’

 

– ระบบจะแสดงหน้ายืนยันความประสงค์ในการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง กรุณาเลือก ‘ตกลง’ เพื่อดำเนินการต่อ

 

– โปรดกำหนด ‘รหัสลับแรกเข้า (PIN)’ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งแรก โดยระบบจะขอให้ท่านยืนยัน รหัสลับแรกเข้า สองครั้ง เพราะจะต้องนำไปกรอกในขั้นตอนที่ 2 ตอนเข้าหน้าเว็บ i-Banking

 

– ระบุ ‘หมายเลขโทรศัพท์มือถือ’ ของท่าน โดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวจะเป็นช่องทางที่ธนาคารจัดส่ง ‘รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time
Password – OTP)’ ให้ท่านใช้ยืนยันเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่สามารถ
ดำเนินการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งต่อจนเสร็จสมบูรณ์ได้

– ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง ก่อนเลือก ‘ถูกต้อง’ เพื่อดำเนินการต่อ

 


– เมื่อท่านทำรายการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อมทั้ง
พิมพ์ใบบันทึกรายการ (ATM Slip) ที่ระบุ ‘รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID)’ ซึ่งระบบกำหนดให้ท่านสำหรับการเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง คู่กับ
‘รหัสลับแรกเข้า (PIN)’ ที่ท่านเป็นผู้กำหนดเอง

 

– ‘รหัสลับแรกเข้า (PIN)’ มีอายุการใช้งานภายใน 3 วันนับถัดจากวันที่ท่านสมัครบริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ดังนั้น โปรดเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
ผ่านทางเว็บไซต์ภายใน 3 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นหากต้องเริ่มทำขั้นตอนการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็มใหม่ทั้งหมด

 

2. เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ครั้งแรก เพื่อให้การสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เสร็จสมบูรณ์

     หลังจากผ่านขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็มแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ https://ibanking.bangkokbank.com/SignOn.aspx เพื่อทำรายการสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งให้เสร็จสมบูรณ์ได้ง่ายๆ ด้วยขั้นตอน ดังนี้

 

– ระบุ ‘รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID)’ และ ‘รหัสลับแรกเข้า (PIN)’ (รหัสประจำตัวลูกค้าจะปรากฎอยู่ในใบบันทึกรายการหรือเอทีเอ็ม สลิป (ATM
Slip) และรหัสลับแรกเข้า คือ ตัวเลขที่ท่านกำหนดขึ้นเอง ขณะทำการสมัครที่เครื่องเอทีเอ็ม)

 

– ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ คลิกทำเครื่องหมาย เพื่อแสดงว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว
แล้ว จากนั้น คลิก ‘ยอมรับ’ เพื่อเข้าสู่ระบบในขั้นตอนต่อไป

 


– ระบบจะส่ง ‘รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password – OTP)’ ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ที่เครื่อง
เอทีเอ็ม กรุณาระบุ OTP ที่ท่านได้รับ และระบุ ‘หมายเลขบัตรประชาชน’ เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้น คลิก ‘ยืนยัน’ เพื่อดำเนินการต่อ (กรณีผู้สมัครเป็น
ชาวไทย) หรือระบุ OTP ที่ท่านได้รับ และเลือก ‘วันเดือนปีเกิด’ ของท่านเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้น คลิก ‘ยืนยัน’ เพื่อดำเนินการต่อ (กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ)

 

– ระบุ ‘อีเมลแอดเดรส’ ของท่าน และกำหนด ‘รหัสลับส่วนตัว (Password)’ ใหม่ สำหรับใช้ในการเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งครั้งต่อๆ ไป
แล้วคลิก ‘ยืนยัน’ จากนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลทางบัญชีของท่านในหน้า ‘รายการบัญชี’

 

ขั้นตอนการสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านสาขา

 

 

 

หมายเหตุ:

 

     ‘รหัสลับแรกเข้า (PIN)’ ที่ท่านกำหนดมีอายุ 3 วันนับถัดจากวันที่ท่านสมัครบริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หากรหัสลับแรกเข้าหมดอายุ ท่านสามารถทำการสมัครบริการและกำหนดรหัสลับแรกเข้าใหม่ได้อีกครั้งที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพเครื่องใดก็ได้

     กรณีที่ท่านทำใบบันทึกรายการ (ATM Slip) หาย หรือ รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID) ที่แสดงอยู่มีสีซีดจางจนมองเห็นไม่ชัดเจน ท่านสามารถทำการสมัครบริการ เพื่อขอรหัสประจำตัวลูกค้า (User ID) ใหม่และกำหนดรหัสลับแรกเข้า (PIN) อีกครั้งได้ที่เครื่องเอทีเอ็ม

     ภายหลังดำเนินการสมัครบริการจนเสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์แล้ว ท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้จากทุกบัญชีเงินฝากซึ่งผูกกับบัตรใบที่ท่านใช้สมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ทั้งบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ กระแสรายวัน ประจำ และสินมัธยะทรัพย์ทวี ยกเว้น บัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีร่วม

     ในกรณีต้องการเพิ่มบัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุนรวม บัญชีร่วม หรือบัตรเครดิตของท่านเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือ รับที่สาขาธนาคาร) พร้อมนำบัตรประชาชน และสมุดบัญชี หรือบัตรเครดิตที่จะขอใช้บริการในบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ยื่น ณ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ท่านสะดวก

หน้าแรก

ฝาก

ถอน

สมัคร

โปรโมชั่น